?Miss me

شاهکار. تسخیر کننده. کلماتی که هر لحظه بارها و بارها توی سرم می‌چرخید. شرلوک هلمز و شخصیتش، دوستاش، حرفاش و خاطراتش امروزِ من را ساخت.
دیدن سریال شرلوک همیشه واسم لذت بخش بوده، از قسمت اولش «A study in pink» تا قسمت آخرش «The Final Problem».

وقتی فهمیدم تمام این سال‌ها چرا شرلوک دانشمند نشد. چرا با این مغز افسون‌گر نمی‌خواست دنیا را عوض کند؟ چرا نمی‌خواست کاری مهمتر از «بازی» انجام بدهد؟ و چرا به جای اینکه دنیا را پادشاهی کند یا «خود دولت بریتانیا بشه، همانطور که برادرش شد» ترجیح داد که سراغ «معما» برود. همه‌ی این‌ها یک جواب بیشتر نداشت : redbeard

توجه: اسپویل.  اگر سریال شرلوک را هنوز نگاه نکردید خواندن ادامه‌ی این متن جایز نیست! پیشنهاد من این است که سریال را قبل از به پایان رسیدن عمر بیهوده و پوچتون ببینید (:
Continue reading ?Miss me